اصطلاحات بازرگانی

اصطلاحات  کاربردی  در بازرگانی

 

اصطلاحات رایج بازرگانی

سند حمل: بارنامه ای که قابلیت انتقال و معامله داشته باشد

B/L: Bill of Lading

پیش فاکتور: شامل اطلاعات خریدار و فروشنده و کلیه شرایط کالای مورد معامله و توافقات طرفین معامله

P/I: Proforma Invoice

تأییدیه سفارش

O/C: Order Confirmation

قیمت واحد کالا

U/P: Unit Price

سفارش خرید

P/O: Purchase Order

برات

Draft

 انتقال تلگرافی پول

 T.T :Telegraphic Transfer

اعتبار اسنادی مدت دار

Usance / Deferred L/C

هزینه معطلی / خسارت دیرکرد

Demurrage

پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر

    Despatch

گواهي بازرسي کیفی

            C.O.I: Certificate of Inspection

تأمين مالي از طریق خطوط اعتباری Credit Line

Finance / Refinance

تعداد ( بسته ها )کالا ها بطور دقیق  در هر كانتينر

Packing Container

تعداد بسته ها (کالا ها )بطور دفیق در هر کامیون

Packing Truck

مدت زمان حمل

Shipment Period

هزينه ها ی بانکی

Banking  Charges

حمل كننده كالا

Carrier

گواهي مبدأ

Certificate of Origin

تخفيف/ تنزيل اسناد

Discount

زمان مجاز بارگیری کالا در مبدأ و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصد

LayTime

برنامه زمانبندی تامین کالا از مرحله درخواست خرید تا رسیدن کالا در انبار خریدار

LeadTime